آغاز جنگ تحمیلی

تاریخ : 1359/06/31

31 شهريور 1359 با حمله هوايي عراق به چند فرودگاه ايران و تعرض زميني همزمان ارتش بعث به شهرهاي غرب و جنوب ايران، جنگ 8 ساله حكومت صدام حسين عليه ايران آغاز شد. اين جنگ 19 ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و چند روز پس از آن اتفاق افتاد كه صدام پيمان الجزاير را در برابر دوربين‌هاي تلويزيون بغداد پاره كرد. صدام در نطقي با تأكيد بر مالكيت مطلق كشورش بر اروند رود (كه وي آن را شط‌العرب ناميد) و ادعاي تعلق جزاير ايران به «اعراب» جنگ را در زمين، هوا و دريا عليه ايران آغاز كرد. اين جنگ در حالي شروع شد كه مردم ايران دوران نقاهت پس از انقلاب را مي‌گذراندند و طبعاً به بازسازي كشور و آرامش و سازندگي مي‌انديشيدند.

هفته دفاع مقدس
٭كليات
وَاَعِدّوا لَهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ، ترهبون به عبدوالله و عدوكُم
«سوره انفال آيه 60»
وقتي سرزمين توسط دشمن مورد تعرض وقايع شد، هنگاميكه دشمن خارجي دست تعدي به سوي ملتي دراز كرد در صدد اشغال وظلم وستم در حق مردم آن ملت برآمد، دفاع عاقلانه‌ترين و شرافتمندانه‌ترين كاري است كه آن دست مي‌يازد. اين يك اصل پذيرفته شده انساني در نزد تمام ملل ونحل است. كسي در زير سقف اين گنبد كبود نيست كه ذره‌اي غيرت در وجودش باشد و نسبت به اشغال يا ظلم وتعدي سرزمينش توسط بيگانگان بي‌تفاوت باشد واگر باشد به اعتقاد خردمندان ، از دايرة آدميت و غيرت بيرون است.
دين مقدس اسلام ، دفاع از سرزمينهاي اسلامي‌و مظلوماني كه مورد ظلم واقع شده‌اند(چه مسلمان و چه غيرمسلمان) را در سرلوحه دستورات خود دارد. خداوند در قرآن كريم ،مرتب به مسلمانان دستوردفاع مبارزه با ظالمين ، مشركين و كافرين را مي‌دهد . اسلام لحظه‌اي خاك سرزمينهاي اسلامي‌را زير چكمه بيگانگان تحمل نمي‌كند .مسلماناني كه از جهاد شانه خالي مي‌كنند و در عرصه كارزار شركت نمي‌كنند، بشدت مورد مذمت قرآن و اولياء‌اسلام هستند . اساساٌ هيچ مردم وزن غيرتمند و با شرفي (چه مذهبي و غيرمذهبي ) وجود اجنبي را در خانه و كاشانه خود تحمل نمي‌كند.مرگ بسي شيرينتر و زيبنده‌تر براي مسلمان مي‌باشدتا وجود اجنبي درخانه خود.
سي ويكم شهريور سال 1359 روزي است كه صدام عفلقي به تحريك وپشتيباني آمريكاو شيوخ عرب ، جنگ تمام عياري را به نظام نو پاي جمهوري اسلامي‌تحميل كرد. او با بي شرمي‌تمام قرارداد الجزاير را برابر دوربين تلويزيونها پاره كرد وگفت: كه از نظر ما اين قرارداد اعتباري ندارد و با تمام لشكريان خود به ايران حمله كرد.تجاوز نظامي‌عراق به ايران طولاني‌ترين جنگ را بعد از جنگ جهاني دوم بوجود آورد. جنگي كه عليرغم همه كمكهاي دنياي استكبار، همه اميدهايشان را در نابودي انقلاب اسلامي‌وقلع وقمع حاكميت انقلابي و سازش ناپذير نقش برآب كرد. براي همه دنيا واضح و روشن بود كه اين جنگ هدفي جز براندازي نظام جمهوري اسلامي‌ايران نداشت.همه اميد وآرزوي استكبار جهاني در پيروزيهاي صدام نهفته بود، تا شايد توسط اين ابله بتواند انقلاب و نظام نو پا را به تسليم وادارد. مثل هميشه لطف وعنايت خداوندي شامل ملت مظلوم ومسلمان ايران شد وتوطئه‌اي كه براي براندازي اعتقادات وارزشهاي اين ملت طراحي شده بود، باعث محكمتر شدن پايه‌هاي نظام اوو تزلزل در اركان كفر گرديد. ملت مسلمان وشجاع ايران با تأسي به ائمه هديٰ و تبعيت از رهبري آگاه ونترس، يكپارچه بپا خاستند و اسلحه بدست گرفتند.
ايران در زماني كوتاه تبديل به يك پادگان نظامي‌شد وبرابر دشمن دژ مستحكمي‌تشكيل دادند . در مخيله دشمن هم نمي‌گنجيد كه يم ملت در عرض اين مدت كم رزمنده،و جنگجو بشوند.صدام كه خوابهاي خوش ، تسلط بر خليج فارس و ژاندارمي‌خاورميانه را مي‌ديد،با سيلي،دلير مردان سپاه اسلام از خواب پريد وخود را در محاصره باتلاق حماقت وخودخواهي يافت. شروع به عجز وناله واستمداد از ديگران نمود.فرياد صلح طلبي‌اش گوش فلك را كر كرد. اما حمله‌هاي سلحشوران سپاه اسلام در عرصه‌هاي پيكار،زندگي را بر صدام جهنم كرد.
هشت سال كشور مظلوم و تواناي ايران در آتش وخون رقصيد و جوانانش به همه دنيا حالي كردند كه هر دستي به قصد تعدي به سمت اين مرز و بوم دراز شود، قطع خواهد شد. هشت سال سراسر نيرو ، مقاومت وحماسه و هشت سالي كه بي‌شك در تاريخ اين سرزمين بيادماندنيست و نه زرين برگ كه خونين‌ترين است. هيچ دستي،هيچ قدرتي وهيچ عاملي قادر نيست اين دوران خدايي را از تاريخ اين ملت پاك كند.اگر كسي قادر بود آفتاب را از گنبد كبود حذف كند،آنگاه خواهد توانست دوران شهامت ،شجاعت ورشادت دفاع مقدس را از تاريخ اين مرز وبوم حذف نمايد. در هر جاي اين كره خاكي،آزاده‌اي نفس مي‌كشد ،بدون شك جوانمرديها وشهادت طلبيهاي مردان وزنان غيور ايراني را در سينه زنده نگه خواهد داشت.
در دوران دفاع مقدس، معنويات چون اقيانوسي عظيم در ميان ملت وخصوصاً جبهه‌ها موج مي‌زند و نغمه‌هاي الهي لحظه‌اي از وزيدن باز نايستادند. هشت سال دفاع مقدس خداوند كريم لحظه‌اي عنايتش را از ملت ايران دريغ نكرد. محبت و برادري را در ميان ملت افزوده كرد ورشد وآگاهي وتوان رزمي‌و خودباوري را درميان ملت موحد ما متبلور ساخت و شكوفايي و بالندگي عرصه صنعت ف سازندگي را بدنبال داشت.