عنوان
پرنده و قفس قسمت دوم
نویسنده
رضا رهگذر
راوی
محمدرضا سرشار
سال انتشار
عدم وجود اطلاعات
فایل صوتی

Alternative content

روزهای آغازین جنگ تحمیلی حاوی خاطرات بسیار زیادی می باشد. کتاب پرنده و قفس دربارۀ این روزهای آغازین جنگ تحمیلی و شوق مردم و به خصوص جوانان برای اعزام به جبهه و شوق شهادت در بین آنهاست.