گفتگو ( 1 عنوان )
گفتگو با مهدی روحانی درباره شهید محلاتی گفتگو با مهدی روحانی درباره شهید محلاتی
س: نام شهید محلاتی برای شما که با معظم له محشور و مانوس بوده اید، تداعی کننده چه نکاتی است؟ ر: نکات که فراوان است و میکوشم در حد بضاعت اندکم، به برخی از آنها اشاره کنم. اما صحبت از این شهید بزرگوار، همواره برایم یادآور کلمه طیبه اخلاص و درجه خلوص یک مومن است. با شهید محلاتی در قرارگاه ...
تاریخ گفتگو 1390/12/20