گفتگو با مهدی روحانی درباره شهید محلاتی

گفتگو با مهدی روحانی درباره شهید محلاتی

تاریخ مصاحبه1390/12/20

Alternative content

س: نام شهید محلاتی برای شما که با معظم له محشور و مانوس بوده اید، تداعی کننده چه نکاتی است؟

ر: نکات که فراوان است و میکوشم در حد بضاعت اندکم، به برخی از آنها اشاره کنم. اما صحبت از این شهید بزرگوار، همواره برایم یادآور کلمه طیبه اخلاص و درجه خلوص یک مومن است. با شهید محلاتی در قرارگاه خاتم الانبیا(ص) آشنا شدم. به جهت جذبه و ملایمت خاصی که داشتند به خود اجازه دادم به ایشان نزدیک شوم و چند سوال داشتم در خصوص جنگ و مسائل شرعی و یک مورد تفسیری، که بسیار مسلط و مشرف به مسائل، هم به لحاظ شرعی، هم به لحاظ منفعتی و هم به لحاظ تفسیری جواب سوالاتم را دادند.
بازگشت