دل نوشته ( 2 عنوان )
سالروز وفات ابوذر زمان سالروز وفات ابوذر زمان
32 سال پیش در چنین روزی آیت الله طالقانی یکی از یاران و همراهان امام امت به حق پیوست، او که با اراده آهنین خویش در مبارزه با ظلم و جور ابوذر زمانه نام گرفت و تلاش وی در مسیر جهاد، روشنگری و ارشاد ماندگار و ستودنی شد، معلمی که قرآن و اسلام را سرلوحه تعالیم خود برای رسیدن به ...
تاریخ گفتگو 1392/06/19
رمز پیروزی رمز پیروزی
رمز پیروزی ما وحدت کلمه بود. اینروزها، روزهای آزادی خرمشهر و شادمانیهای آن است. روزهایی که همه در یک قالب، یک شکل و با یک هدف در کنار ...
تاریخ گفتگو 1390/12/18