سروده سردار وحید حقانیان در وصف حاج قاسم

سروده سردار وحید حقانیان در وصف حاج قاسم

تاریخ1398/10/15
سروده دکتر سید وحید حقانیان در ماتم شهادت رفیق عزیزش ، سردار دلها ، سپهبد حاج قاسم سلیمانی.

بسم رب الشهداء و الصدیقین
اي عراق! از تو سخت دلگيرم
كرده داغ دلاوران، پيرم

دم به دم مي كني سيه پوشم
با خبرها كه از تو مي گيرم

هر طرف اي عراق! با داغي
مي زني هر نفس به شمشيرم

هر طرف پاره ي تن زهراست
خسته از اين غم نفس گيرم

باز هم اتفاقي افتاده؟
كه بدين حد ز جان خود سيرم؟

حالم اين روزها دوباره بد است
مثل شيري اسير زنجيرم

گله، بسيار دارم از تو ولي
نيست ديگر توان تقريرم

چيزي از درد خود نمي گويم
هست شايد سكوت، تقديرم

گله ها را گذاشتم تا بعد
گرچه هر لحظه مي زني تيرم

با غم و گريه ها رهايم كن
اي عراق! از تو سخت دلگيرم...

دكتر وحيد حقانيان
بازگشت