شكرالله ديو سالاري
نام پدر: وجيه اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1317/04/10
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/05/11
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 118, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha