هرمز زرين خامه
نام پدر: غلامرضا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 25مكرر, شماره: 16
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha