محمدرضا باباصفری
نام پدر: رمضان
محل تولد: اصفهان - اصفهان
تاریخ تولد: 1349/01/01
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/06/24
گلزار شهید: گلستان شهدا اصفهان
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محمدرضا در يکي از روزهاي سال 1349 در دامان پر مهر خانواده‌اي متدين در منطقه رهنان شهر اصفهان پا به عرصه گيتي نهاد. تحصيلات خود را تا پايان دوره راهنمايي ادامه داد. بعد از آن براي کمک به خانواده به تأمين معاش خانواده به کار استيل‌سازي پرداخت.
با شروع جنگ تحميلي، محمدرضا که تازه وارد دوران نوجواني شده بود با اراده اي آهنين و به عشق فرمانبرداري از امام و مقتدايش حضرت امام خميني (ره) راهي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل شد و سرانجام پس از حضوري پربار و پر شور و در عملياتها و سنگرهاي خون و حماسه روز بيست و چهارم شهريورماه سال 1366 در جبهه ام‌القصر – فاو در حين عمليات ظفر در حاليکه تنها 17 سال داشت، شربت نوشين شهادت را مستانه نوشيد مزار مطهرش در گلزار شهداي اصفهان واقع است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha