عباس پور احمد
نام پدر: غلامعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1347/04/05
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 83, شماره: 46
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha