هرمز رحيم زاده
نام پدر: حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1333
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1359/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 49, شماره: 52
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha