پروين گل محمد
نام پدر: شعبان
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1334
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/12/15
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 21, رديف: 56, شماره: 14
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha