حسن تدین
نام پدر: محمد
محل تولد: قزوین - قزوین
تاریخ تولد: 1341/04/10
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/11/20
گلزار شهید: گلزار شهدای بوئین زهرا
مزار شهید: قزوین
تدین، حسن: دهم تیر ۱۳۴۱، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۶، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و پهلو، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha