حسين عباسيان
نام پدر: قاسم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1338
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 93, شماره: 8
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha