محمدعلی دستجردی
محمدعلی  دستجردی
نام پدر: خداداد
محل تولد: خراسان - نیشابور - روستای دستجرد
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/06/24
گلزار شهید: گلزار شهداي روستای دستجرد-نیشابور
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محمد علی در سال 1340 به دنیا آمد و در روستای دستجرد بزرگ شد. آموختن علم را در 7 سالگی آغاز کرد و با موفقیت تا پایان دوره دبیرستان به تحصیل پرداخت. در این زمان به خدمت نظام وظیفه پرداخت و همراه رزمندگان اسلام به جبهه رفت.
وی در جبهه مردانه رزمید و سرانجام در روز بیست و چهارم شهریور ماه سال 1361 در حالی که 21 سال داشت در منطقه بوکان به شهادت رسید. پیکر پاکش را در گلزار شهدای دستجرد به خاک سپردند.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha