محمدعلی رجایی
محمدعلی  رجایی
نام پدر: اسماعیل
محل تولد: خراسان - درگز
تاریخ تولد: 1333/05/09
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1360/03/02
گلزار شهید: گلزارشهدای بخش نوخندان-درگز
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محمدعلی رجایی فرزند اسماعیل در نهم مرداد ماه سال 1333 در بخش نوخندان در خانواده ای متدین چشم به جهان گشود. پس از طی دوران طفولیت تا سال سوم راهنمایی در محل زادگاهش ادامه تحصیل داد و بعد از آن با توجه به وضعیت معیشتی خانواده ترک تحصیل کرد و به استخدام نیروی هوایی درآمد و در پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی جمهوری اسلامی مشغول خدمت شد. محمدعلی پس از ماه ها خدمت صادقانه در مناطق عملیاتی جنوب کشور سرانجام در تاریخ دوم خرداد ماه 1360 بر اثر برخورد با مین و قطع پا در اهواز در سن 27 سالگی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
مزار پاکش در گلزار شهدای بخش نوخندان درگز قرار دارد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha