حبیب الله احمدیه ای
حبیب الله احمدیه ای
نام پدر: نبی الله
محل تولد: خراسان - نیشابور - روستاي احمديه
تاریخ تولد: 1324/10/01
محل شهادت: رقابیه
تاریخ شهادت: 1360/12/13
گلزار شهید: گلزار شهداي روستاي مشکين آباد
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
اول دي ماه سال 1324 به دنيا آمد و در روستاي احمديه شهر نيشابور بزرگ شد. 7 ساله بود که به مدرسه رفت و تا پايان دوره ابتدايي تحصيل نمود.
حبيب الله زماني قدم به اين دنيا نهاد که سه ماه از فوت پدر مي گذشت لذا سختي هاي فراواني را تحمل کرد تا اين که سال ها بعد توانست خانواده اي تشکيل دهد و صاحب 3 فرزند شد. جنگ که آغاز شد حبيب الله از طريق جهاد سازندگي راهي ميادين جنگ شد. او راننده بود و در جبهه شوش رانندگي لودر را بر عهده گرفت. آخرين بار به منطقه رقابيه رفت و در تاريخ 13 اسفند ماه سال 1360 در سن 36 سالگي هنگامي که مشغول خاک برداري بود خمپاره اي بر پيکرش اصابت کرد و بدنش را از هم پاشيد.
پيکر پاکش را در گلزار شهداي روستاي مشکين آباد به خاک سپردند.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha