محمدعلی آقاکوچکی فروشانی
محمدعلی آقاکوچکی فروشانی
نام پدر: حیدر
محل تولد: اصفهان - خمینی شهر
تاریخ تولد: 1343/01/19
محل شهادت: آبادان
تاریخ شهادت: 1360/06/09
گلزار شهید: گلزار شهدای مصطفویه خمینی شهر
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
آقاکوچکی فروشانی، محمدعلی/ الف - ش : نوزدهم فروردين 1343، در شهرستان خمینی شهر چشم به جهان گشود. پدرش حیدر، کشاورز بود و مادرش عزت نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. نهم شهريور 1360، با سمت فرمانده گروهان در آبادان بر اثر اصابت گلوله شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای مصطفویه زادگاهش واقع است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha