محرم ولی زاده
محرم  ولی زاده
نام پدر: عزیز
محل تولد: خراسان - درگز - روستای عباس قلعه
تاریخ تولد: 1341/01/02
محل شهادت: شوش
تاریخ شهادت: 1361/01/07
گلزار شهید: گلزارشهدای درگز
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
هنوز دو روز بیشتر از سال 1341 نگذشته بود که صدای گریه های کودکی در روستای عباس قلعه از توابع شهرستان درگز جریان زندگی را نوید داد.
پدرش او را "محرم" نامید تا ارائه دهنده ی نهضت عاشورا باشد. ضعف بنیه مالی خانواده و ضرورت حضور در کنار پدر باعث شد که نتواند تحصیلاتش را تا چهارم ابتدایی بیشتر ادامه دهد.
ولی زاده با وجود این که در سال های مبارزه ی انقلابیون علیه رژیم ستم شاهی سنّ چندانی نداشت، عشق به امام خمینی (ره) در وجود او موج می زد. آثار امام را مطالعه می کرد و همیشه به خانواده اش می گفت ان شاءالله انسانی والامقام می آید و ما بر شاه پیروز می شویم. یک بار هم در تظاهرات علیه رژیم پهلوی بر اثر استنشاق گاز اشک آور دچار آسیب جسمی شده بود.
محرم ولی زده با رسیدن به سنّ خدمت سربازی این امر را وظیفه ی شرعی می دانست و داوطلبانه به جبهه اعزام شد و در کنار رزمندگان لشکر 77 پیروز الثامن به مبارزه علیه دشمن متجاوز پرداخت. او قبل از شهادت یک بار مجروح شده بود و در آن هنگام هم دست از مبارزه نکشید و دوباره به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. سرانجام در تاریخ 7 فروردین ماه سال 1361 در حالی که برای خوردن آب از سنگر خارج شده بود، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به گردن در سنّ 20 سالگی در منطقه شوش شهد شهادت نوشید و به دیدار معبود شتافت.
مزار پاکش در گلزار شهدای درگز قرار دارد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha