علی اصغر اسحاق نیا
علی اصغر  اسحاق نیا
نام پدر: شیرمحمد
محل تولد: خراسان - تربت حیدریه
تاریخ تولد: 1358/06/15
محل شهادت: سرخس
تاریخ شهادت: 1378/09/03
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
علی اصغر در روز پانزدهم شهریورماه سال 1358 متولد شد. کودکی او در شهرستان تربت حیدریه گذشت و او در سن 7 سالگی آموختن علم را آغاز کرد و تحصیلاتش را تا اخذ مدرک ابتدایی ادامه دارد.
مدت زمانی بعد علی اصغر به خدمت نظام وظیفه فرا خوانده شد و همراه دلاوران نیروی انتظامی به منطقه سرخس رفت و مردانه با سوداگران مرگ مبارزه نمود. اسحاق نیا سرانجام در تاریخ 3/9/1378 در سن 20 سالگی در راه حفظ امنیت کشور شوکران عشق الهی را نوشید و به بیکران الهی پر گشود.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha