محسن جعفری تاسندی
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/04/10
گلزار شهید: گلزار شهدای آستانه اشرفیه
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: شرهانی
کد پرونده: 62/6214
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha