حسین جعفری
حسین  جعفری
نام پدر: حبیب الله
محل تولد: خوزستان - آبادان
تاریخ تولد: 1344/06/22
محل شهادت: بیمارستان اصفهان
تاریخ شهادت: 1366/08/17
گلزار شهید: بهشت اکبر اهرم
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
حسین جعفری در بیست و دومین روز از شهریورماه سال 1344 در آبادان چشم بر جهان هستی گشود. آموختن علم را از مدرسه ی بهرام آغاز کرد و ضمن آن از کسب معارف الهی اسلام نیز غافل نشد و در محضر خانواده با اصول و مبانی دین پاک رسول خاتم(ص) آشنا گشت. در سنّ 14 سالگی به علّت حمله ی ناجوان مردانه ی رژیم بعثی به آبادان، به شهر اهرم(تنگستان) محل زندگی اجدادش مهاجرت کرد و بعد از اخذ مدرک سیکل به کارگری در بازار پرداخت.
او در سال 1365 خدمت نظام وظیفه را آغاز کرد و 20 ماه در میادین نبرد حق علیه باطل جنگید؛ اما تقدیر بر آن بود که این گم شده ی کوی دوست در هشتم آبان ماه سال 1366 در جزیره ی مجنون هر دو پای خود را به علّت اصابت خمپاره از دست بدهد؛ لذا او را به بیمارستان اصفهان انتقال دادند، ولی تلاش پزشکان بی نتیجه ماند و این سرباز 22 ساله در سحرگاه هفدهم آبان ماه سال 1366 به سوی حضرت دوست بال گشود و در بی کران عشق الهی مأوا گزید.
مزار پاکش در بهشت اکبر اهرم قرار دارد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha