عبدالرضا دریس
عبدالرضا  دریس
نام پدر: احمد
محل تولد: خوزستان - آبادان - روستای شنوف
تاریخ تولد: 1345/01/02
محل شهادت: فكه
تاریخ شهادت: 1365/09/03
گلزار شهید: گلزارشهدای دیلم
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
عبدالرضا دریس، فرزند احمد، در تاریخ دوم فروردين ماه 1345 در روستای «شنوف» از توابع شهرستان آبادان، در خانواده ای مذهبی و عرب زبان متولد شد. وی فرزند ارشد خانواده بود. خانواده ی وی، در اوایل جنگ تحمیلی به شهرستان دیلم مهاجرت نمود و او همراه خانواده، در دیلم سکنا گزید. شغل پدرش صیادی بود و از این راه امرار معاش می کرد.
دریس در هفت سالگی برای کسب علم و معرفت، پای به مدرسه نهاد. او موفق شد تا پایان دوره ی ابتدایی تحصیل نماید، اما به خاطر مشکلات زندگی و فقر مالی خانواده، مجبور به ترک تحصیل شد. از آن پس به یاری خانواده شتافت و در کارها و تأمین مخارج خانه به پدر کمک نمود. پس از مهاجرت به دیلم نیز در صیادی یاور پدر و خانواده ی مستضعفش بود. او این کار را پیشه ی اصلی خود قرار داد تا به همراه پدر بتواند مشکلات زندگی را هموارتر سازد.
در سال 1364 ازدواج نمود. ثمره ی این زندگی مشترک، پسری به نام «یحیی» است.
عبدالرضا در تاریخ هجدهم دي ماه 1364 از طرف نیروی زمینی ارتش به خدمت مقدس سربازی اعزام گردید. او به مدت یک سال در جبهه های حق علیه باطل به نبرد با خصم دون پرداخت تا این که در تاریخ سوم آذر ماه 1365 در حاليکه آر پي جي زن بود بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به پهلوی چپ، در منطقه ی عملیاتی فکه در 20 سالگی به درجه ی رفیع شهادت نایل گردید.
مزار پاکش در گلزار شهدای دیلم قرار دارد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha