سیداحمد حسینی زواره ای
سیداحمد حسینی زواره ای
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: تهران - ورامین
تاریخ تولد: 1340/12/20
محل شهادت: فاو
تاریخ شهادت: 1365/05/09
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 8, شماره: 9
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha