احمد بابایی
1 طرح ثبت شده
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/03/23
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: جوانرود، کرمانشاه
کد پرونده: 62/3086
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha