مظفر قریشی
مظفر قریشی
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: مازندران - جویبار
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/09/04
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
عنوان مدت توضیحات پخش فیلم
تلاوت قرآن کریم برای شهدای گرانقدر --- تلاوت قرآن
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha