اصغر پناهی
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/04/10
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: تهران
کد پرمدنه: 61/2235
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha