علی اسدزاده باغی
علی  اسدزاده باغی
نام پدر: احمد
محل تولد: اصفهان - کاشان
تاریخ تولد: 1349/05/09
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/04/01
گلزار شهید: گلزار شهدای دارالسلام کاشان
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
اسدزاده باغی، علی: نهم مرداد 1349، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش احمد، بازنشسته کارخانه ريسندگي و بافندگي بود و مادرش توران نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. يكم تير 1366، در سردشت بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای دارالسلام کاشان واقع است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha