احمد رفیعی وردنجانی
احمد رفیعی وردنجانی
نام پدر: عبدالباقی
محل تولد: اصفهان - اصفهان
تاریخ تولد: 1341/06/24
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/04/24
گلزار شهید: گلستان شهدا اصفهان
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
رفیعی وردنجانی، احمد: بيست و چهارم شهريور 1341، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش عبدالباقی، آموزش و پرورش بود و مادرش وجيهه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. سال1361 ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم تير 1361، با سمت فرمانده دسته در شلمچه بر اثر اصابت ترکش وسوختگ? کامل بدن شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha