محمدباقر قادري
محمدباقر قادري
نام پدر: کریم
محل تولد: اصفهان - نجف آباد
تاریخ تولد: 1337/09/12
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/04/25
گلزار شهید: گلزار شهدای نجف آباد
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
قادری، محمدباقر: دوازدهم آذر 1337، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش کریم، و مادرش صديقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. کارمند پالایشگاه بود. به عنوان جهادگر در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم تير 1361، با سمت فرمانده تیپ زرهی در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. برادرش سعید نيز شهيدشده است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha