غضبان ملکشاهی
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: ایلام - ملکشاهی
تاریخ تولد: 1312
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/12/15
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
غضبان ملکشاهی در سال 1312 در جمع خانواده ای فقیر و مذهبی در حومه بخش ملکشاهی متولد شد. او به لحاظ نوع زندگی والدین و دسترسی نداشتن به مراکز تحصیلی از نعمت علم و دانش بی نصیب شد. ملکشاهی فردی مقید و صالح بود. او هماره دیگران را به کسب زندگی حلال و تلاش در جهت امورات انسانی و معنوی تشویق می کرد. ایشان در سنین نوجوانی به امورات کشاورزی و دامداری روی آورد، وی از همین طریق مخارج زندگی را تأمین می نمود. تا این که سرانجام در تاریخ 15 اسفند 1365 بر اثر برخورد با مین در سن 53 سالگی در منطقه بان رحمان به لقاء پروردگار شتافت.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha