بتول شوهان زاده
بتول  شوهان زاده
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: ایلام - ایلام
تاریخ تولد: 1360
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/11/25
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
سال 1360 متولّد شد؛ خانواده نامش را "بتول" نهادند و او در جمع گرم والدینی مهربان و باگذشت در شهر ایلام رشد نمود.
اما هنوز از آغوش مادر جدا نشده بود که یک باره هواپیماهای رژیم بعثی به ایلام حمله کردند و او در روز بیست و پنجم بهمن ماه سال 1362 در سنّ دو سالگی از خاک به افلاک پر کشید.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha