عبدالله فتاحی
عبدالله  فتاحی
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: ایلام - ایلام - روستای کلک
تاریخ تولد: 1338/09/09
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/01/19
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
عبدالله فتاحی در نهم آذر ماه سال 1338 در خانواده ای مذهبی و تهدیدست در روستای کلک پا به عرصه وجود نهاد. در عنفوان جوانی ، از نعمت پدر و سایه مهر مادر محروم شد . که متعاقب آن برادران صغیر و یتیمش نیازمند درآمد ناچیز حاصل از کارگری او شدند .
با طلوع خورشید انقلاب در رکاب امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی عرصه را بر دشمن تنگ و جمع یاران را با صفا نمود . هنگام تجاوز خصم زبون به شهرهای میهن اسلامی ، در سنگر ایثار ، به معاونت ایستاد . دوست از وجودش در آسایش و دشمن از او در هراسان بود .
سرانجام این سردار رشید اسلام و فرمانده گردان دلتنگ از فراق یاران در سپیده دم نوزدهم فروردین ماه سال 1362 در سن 24 سالگی چون برادر شهیدش غضبان ، با بال شهادت از منطقه چنگوله به سمت محبوب پر کشید.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha