ایرج بابازاده
ایرج  بابازاده
نام پدر: خداشکر
محل تولد: اردبیل - اردبیل
تاریخ تولد: 1342/12/06
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/10/01
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
نامش ايرج بود، متولد ششم اسفند ماه سال 1342؛ کودکي‌اش را در شهرستان اردبيل سپري کرد و در سايه دستان نوازشگر خانواده بزرگ شد.
او در عنفوان جواني همراه بسيجيان جان بر کف در آخرين ماه پائيز سال 1361 راهي مناطق جنگي شد تا به مصاف با بعثيان بپردازد.
بابازاده بعد از نبردي مردانه در جبهه در روز اول دي ماه سال 1361 در منطقه اشنويه در سن 19 سالگي بر اثر اصابت گلوله جان به جان آفرين تسليم کرد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha