اصلان علی زاده نیاری
اصلان  علی زاده نیاری
نام پدر: احد
محل تولد: اردبیل - اردبیل - روستای نیار
تاریخ تولد: 1337/01/06
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/09/04
گلزار شهید: گلزارشهدای روستای نیار_ اردبیل
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
اصلان علی زاده نیاری فرزند احد در تاریخ ششم فروردين ماه 1337 در روستای نیار در نزدیکی شهر اردبیل دیده به جهان گشود.
او پس از طی دوران طفولیت در آغوش گرم خانواده و محیط صمیمی و باصفای روستا، مشغول به تحصیل گردید و با موفقیت تا پایان مقطع راهنمایی در زادگاه خویش به تحصیل پرداخت و سپس به استخدام هوانیروز ارتش درآمد. او در سال 1358 ازدواج نمود که حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر است.
او در تهران ضمن طی دوره های مربوطه، توانست دیپلم خود را نیز کسب نماید. او سپس به دزفول منتقل شد و به عنوان مسئول پدافند به ایفای خدمت در دفاع از کیان کشور پرداخت که در آن زمان آماج تهاجم وحشیانه ی رژیم عراق قرار گرفته بود. اصلان مدتی نیز در جزیره ی خارک خدمت نمود و سپس به همدان منتقل شد.
وی که بارها در مقابل یورش هواپیماهای عراقی به مقاومتی جانانه پرداخته و رشادت های بی شماری از خود نشان داده بود، سرانجام در تاریخ چهارم آذر ماه 1365 در دزفول بر اثر اصابت موشک در حین پدافند در سنّ 28 سالگی به مقام شهادت نایل گردید و پس از تشییع جنازه در گلزار شهدای روستای نیار اردبیل به خاک سپرده شد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha