رضا ابراهیم پور
رضا  ابراهیم پور
نام پدر: قلنج
محل تولد: اردبیل - اردبیل
تاریخ تولد: 1350/06/30
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/11/19
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
رضا در تاریخ 30/6/1350 در شهرستان اردبیل دیده به جهان گشود، رضاهم از همان کسانی بود که جریان شناسنامه جوهری در مورد او صدق می کرد ، در واقع او به همراه پسرعمویش با دستکاری کردن شناسنامه هایشان بدلیل سن کم خدا خدا می کردند که کسی متوجه نشود تا بتوانند به جبهه بروند.
رضا بالاخره وارد جبهه ها شد و دلاوریهای بسیار از خود نشان داد، چندین بار زخمی و یکبار هم شیمیایی شد. اما بالاخره در تاریخ 19/11/1365 در 15 سالگی در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha