علی کمالی
علی  کمالی
نام پدر: احمد
محل تولد: بوشهر - کنگان - روستاي بنک
تاریخ تولد: 1346/09/01
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/08/17
گلزار شهید: گلزارشهدای روستاي بنک
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
اولین روز از آذرماه سال 1346 بود که سومین فرزند خانواده ی زحمتکش و متدیّن کمالی در «بنک» پا به عرصه ی هستی نهاد. نامش را "علی" گذاشتند. دوران ابتدایی را در مدرسه ی شریعتی بنک به اتمام رسانید سال دوم راهنمایی در مدرسه ی شهید بهشتی بود که بیمار شد و به دلیل به طول انجامیدن بیماریش و بستری شدن اش در بیمارستان شیراز، از ادامه ی تحصیل صرف نظر کرد.
بسیار مهربان و خون گرم بود و برای والدینش احترام زیادی قایل بود. سال 1360 به خدمت سربازی فرا خوانده شد. دوران آموزشی را در پادگان سیرجان گذراند و برای ادامه ی خدمت سربازی به جزیره ی قشم منتقل شد. در همان جا بود که خدا دیگر نخواست زمینی بماند.
20 ساله بود که در هفدهمین روز از آبان ماه 1366 هنگامی که یازده ماه از سربازی اش می گذشت، هنگام جابه جایی مهمات از بندرعباس به جزیره ی هنگام مورد حمله ی نیروهای استکبار بزرگ جهانی (آمریکا) قرار گرفت و بر اثر اصابت ترکش خمپاره، به ملاقات خدا شتافت و هم اکنون سال هاست که گلزار شهدای شهر بنک مزارش را مانند سند افتخاری بر سینه، در خود جای داده است و آن جا را به زیارتگاهی برای مشتاقانش تبدیل کرده است.
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha