ناصر حاج حسين كلهر
نام پدر: صفر علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1337/04/10
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/18
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 50, رديف: 50, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha