محمد اسلامپور
نام پدر: غلام
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1350
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1371/06/30
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 44, رديف: 69, شماره: 25
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha