عادل آزاد دلفزا
نام پدر: زين العابدين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 35, شماره: 1
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha