مهرداد جلالي فرد
نام پدر: قدرت اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1368/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 74, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha