غلام رحيم دوست
نام پدر: محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 21, شماره: 16
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha