حسين يوسفي به
نام پدر: سيف علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 131, شماره: 2
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha