اسماعيل احمد لو
نام پدر: ابوتراب
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1338
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/10/25
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 52, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha