حسین احمدی موقر - خداوند یار و یاور شما باشد

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">3/10/65 ساعت 5:30</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">صحبتهایم با برادران هئیت قاریان قرآن</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">خداوند یار و یاور شما باشد و شما را در تکالیف شرعی که دارید یار و مددکار باشد، قدر خودتان را بدانید که در چه راهی قدم برداشته</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">&shy;اید و برای چه چیز گرانبهایی وقت صرف می&shy;</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">کنید. یاری کنید مردم عزیز را در یادگیری و فهم قرآن کریم که اجری بسیار فراوان دارد و من از تمام شما عزیزان راضیم، انشاالله که خداوند تبارک و تعالی شما را در کنف حمایات خود قرار دهد. هم اکنون که این موضوعات رابرای شما می</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">&shy;نویسم کالک عملیاتی را به ما نشان داده</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">&shy;اند و قرار است به امید خداوند منان و استعانت از ائمۀ اطهار و کمک و یاری اما زمان بقیة الله الاعظم به عملیات روح </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">بخش و تعالی بخش در ورای سرزمین غصب شده</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">&shy;مان برای دفاع و شر کندن آن&shy;کسانی که به سرزمین اسلامیمان حمله کردند</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">و خواستند فساد کنند و حکومت اسلامی ما را از بین ببرند؛ آنان با اسلام مخالفند و به روی اسلام تیغ کشیدند و به این بهانه به ما حمله کردند که انشاالله امیدوارم به کمک خداوند و یاری ائمۀ اطهار و امام زمان(عج الله تعالی) و رهبری حضرت امام و کمک برادران رزمنده و یاری امت حزب الله هرچه سریعتر ریشۀ این ظلم و فساد را برکنیم. برادران عزیز سعی کنید کارهایتان را برای خدا و بخاطر خدا انجام دهید و تزکیۀ نفس را در کنار قرآن و تفسیر و قرآن را در کنار قرائت آن و فهم صحیح آن از کانال ولایت و احادیث حفظ کنید که قرآن همیشه با سنت ائمۀ سلام الله علیهم اجمعین می&shy;</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">باشد. خودتان را بسازید که عملمان بدون ساخته شدن خودمان بیخود است و هدایت قرآن شامل کسانی است که متقی و پرهیزکار باشند و در کارهایتان رابطه با ولایت فقیه را از دست ندهید و در راه این انقلاب قدم بردارید که خداوند و ائمۀ اطهار و خون شهدا در آینده در مقابل ما قرار نگیرند که بالعکس اینان بدینوسیله کمک و یار و مددکار ما باشند.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">سعی کنید داخل حسدبازی&shy;ها و غیبت زدن&shy; ها و تهمت زدن&shy; ها و دروغ گفتن&shy; ها و ریاکردن نشود که عمل خود را ضایع کردن است و بلکه خود را از این مواضع حتی الامکان دور کنید.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">رسالت خود را همیشه حفظ کنید و سعی کنید در جامعه همیشه به سازندگی بپردازید که جزو کسانی نباشید که می &shy;خواهند همه چیز آماده باشد که آن لحظه ما به عقب برخواهیم گشت و هیچ&shy;گونه اجری نخواهیم برد.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">برنامۀ وسع خود را از دست ندهید، جلسات را حفظ کنید و بقوت خود باقی بگذارید و جلسات خانوادۀ شهدا را از دست ندهید.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در حفظ اتحاد بین خودتان کوشا باشید که باعث تقویت خواهد شد.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در خط خدا و ائمۀ اطهار علیهم سلام و سربازی امام زمان(عج الله تعالی فرجه اشریف) و امام عزیز امتمان باشید که اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی امر منکم.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ساعت 5:30&nbsp;&nbsp; 3/10/65</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">.........................................................................................</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">سخنی با رفقای عزیزم که نعمت دوستی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد؛</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">شما عزیزانی که با صفای خود و نیت پاکتان و دوستی خداوند و یاری ائمۀ اطهار به جهاد فی سبیل الله پرداخته &shy;اید و همچنین ضمن این فریضه، به ساختن خود پرداخته &shy;اید. خدا واقعاً شما را دوست دارد که عنایت رزمیدن و مبارزه در راه خود را نصیب شما کرده&shy; است، که این راه را به اهلش دهند، نه به هر کس و با هر دید و عقیده &shy;ای؛ این راه صابران و شاکران و از خداترسان و باتقوایان است که شما عین و مصداق کامل آنید. خوشحال باشید که جزو کسانی هستید که رزم می&shy; آموزید و آبدیده می &shy;شوید برای سربازی امام زمان، که امام زمان حتماً سربازهایشان باید مجهز به سلاح و صلاح باشند. ببالید بر خود که این عنایات را شامل گشتید. دعاهایتان را حفظ کنید. چه بالاتر از این که یک عده جوان در این جامعه ما جمع شوند و تا صبح به دعا و انابه مشغول باشند. این نعمات را شکر کنید، نعمت انقلاب را شکر کنید، نعمت رهبری را شکر کنید و نعمت دینتان را شکر کنید و به ایمان که خداوند به شما داده مغرور نشوید که غرورها باعث حبط عمل&shy;تان خواهد گردید. بر شما باد این&shy; که شکر گذاری کنید این نعمت را و استوار باد این تقوا و صفا و حریت و آزادی شما، که قید همه&shy;چیز را در راه رضای خدا و رضای حق و نابودی ظالم و کفار، برکندید و زنده باد راه چنین راهبرانی که رهبریتشان باعث آزادگی و هدایت ملل دیگر هم گردیده. صحبت&shy; ها زیاد است و این در وقتی است که ما داریم حرکت می&shy; کنیم و وقت دیگر نیست، مزاحم اوقات شریفتان گردم. امام عزیز را تنها نگذارید. گوش به فرامین ایشان و اطاعت از اولی الامر، که باعث نجات شما خواهد بود.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از همۀ شما می &shy;خواهم که برای من دعا کنید و مرا هم مورد عنایات بخششتان قرار دهید و دیگر ای تمام برادران از مسجد آقا کبیر و امام&shy;زاده اسماعیل شب جمعه و بچه&shy;های جلسات قرآنی و تمام رفقا و دوستان مخصوصاً این سه گردان حضرت رسول و فاطمۀ زهرا و امام رضا علیها سلام، میخواهم که مرا ببخشند، اگر از طرف من توهینی شده می &shy;بخشید که من از همۀ شما راضیم و اگر نسبت به شما حقی بوده که من همیشه دوستدار شما بودم، چون شما خداوند را دوست و یار بودید و خوش بحالتان و به حال خانواده &shy;هایتان که خداوند رحمتش را بر همۀ ما قرار دهد و دعا کنید که ما را خداوند رحمت کناد و ما را جزو شهدا و ابرار قرار دهد و ما را شیفته و راهرو ائمۀ هدی قرار دهد. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدولمن عاداکم و خدایا مرا بمیران با ولای محمد و آل محمد که می&shy; دانم تمام اعمالم بدون وجود ایشان برباد رفته. الهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد و شما برادران عزیز و رزمنده بدانید که شما سربازان امام زمانید و اگر خدمت کنید ثواب زیاد به شما خداوند می&shy; دهد که چون سرباز امام زمانید و در خط الله هستید و اگر خطایی بکنید بدانید که بر شما سخت&shy; تر خواهند گرفت و شرمنده از روی شهدای عزیزمان و وای بحالمان که اگر جزو خطاکاران گردیم.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">خدایا هدایت دست خودت است، مارا هدایت کن و در این هدایت بمیران و راه خودت را همیشه به ما گوشزد فرما و هر لحظه و هرآن هدایت تو شامل حال ما نگردد از زیانکاران هستیم و خدایا تو خودت خوب می&shy;دانی که همیشه از تو هدایت می &shy;خواهم ای که تو هدایتت شامل گناهکاران است، دست گیر مرا و همۀ مؤمنین و مؤمنات و پدر و مادر مرا.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">6:54 شب 3/10/65</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">...........................................</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">فامیل &shy;های مهربان و عزیز</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">سعی کنید با هم باشید، با اسلام، با قرآن و روش پیامبر و ائمۀ اطهار و دوستدار اینان باشید و دشمن دارید هر که با این شجرهای خدایی مخالف است. استقامت کنید، نماز بپا دارید، دیندار باشید و تمام اعمالتان را دین وفق دهید و پاسداری کنید از خون این شهدا، از هر طریقی که می &shy;توانید، با سکوتتان، با حرکتتان و یا با جهاد یا حرفهایتان و مهمتر از همه با عملتان که عمل است که می&shy; تواند حرکت دهندۀ دیگران در راه حق باشد.</span></p>
بازگشت