شیرقلی اسپرورینی - خط سرخ شهادتم را ادامه دهید

بسم الله الرحمن الرحیم . اولاٌ به امید خداوند تبارک و تعالی و به یاری حضرت امام زمان (عج) و به برکت دعای حضرت امام خمینی بنده می روم به جبهه های حق علیه باطل تا صدام و حامیانشان را سرنگون بنماییم و پرچم اسلام را با اهتزاز در آوریم . و اگر به درجه عالی شهادت نائل شدم وصیت می نمایم تمام فامیلهایم و خویشاوندانم را که خط سرخ شهادتم را ادامه بدهند و دست از رهبر عالیقدر امام عزیزمان بر ندارند و همیشه اوقات در فکر انقلاب باشند . تا به پیروزی نهایی برسانند . ۷/۱/۶۷. والسلام من اتبع الهدی. شیرقلی اسپرورینی
بازگشت