علی عبدالرزاقی - به یاد جنگ و رزمندگان اسلام باشید

بسمه تعالی. پدر و مادر عزیزم سلام مرا به دوستان و آشنایان برسانید و به آنها سفارش کنید که به یاد جنگ و رزمندگان اسلام باشند و برای سلامتی امام دعا کنند که امام نعمتی بس عظیم و بزرگ است که از طرف خداوند بر ما عطا شده است. پیروزی رزمندگان اسلام تنها با یاری خداوند حاصل می شود و فتح خونین شهر یکی از نشانه های عظمت خداوند است و مزدوران عراقی آنقدر ترسو و بزدل هستند که یا خود را تسلیم می کنند و یا از مقابل رزمندگان ما می گریزند پس برای سلامتی رزمندگان اسلام دعا کنید. سرباز جانباز علی عبدالرزاقی
بازگشت