مرتضی درزی رامندی - با هم دوست و مهربان باشید

بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بی‌کران بر پروردگار عالمیان، که ما را به راه راست هدایت کرد و با درود بی‌کران بر امام زمان (عج) و با درود و سلام بی‌کران به رهبر کبیر انقلاب، که ما را از لجن‌زار طاغوت به راه راست و صراط مستقیم هدایت کرد. محل دفن من: اگر از نظر مسایل شرعی و عرفی اشکالی نداشت، مرا در مسجد جامع «دانسفهان» دفن نمایید و اگر نشد من را در جوار شهدای دانسفهان دفن کنید. کتاب‌های ناقابل مرا به کتابخانه‌ی دانسفهان وقف نمایید تا مردم استفاده نمایند. به مادرم می‌گویم که در مرگ من گریه نکند و به پدرم نیزمی‌گویم که در مرگ من گریه نکند؛ بلکه هر دو الگو باشند. در وصیت‌نامه‌ای که پیش خودم است، خطبه‌ای نوشته‌ام که باید در میان مردم خوانده شود تا مردم را به هم نزدیک، دوست و مهربان گرداند. اگر وصیت‌نامه‌ی من گم شد و یا در جیب من خون آلود شد و به درد نخورد، از این وصیت‌نامه‌ی مختصر استفاده کنید.«درود بر خمینی / مرگ بر آمریکا». خدایا، خدایا! تا انقلاب مهدی (عج)، خمینی را نگه‌دار. خدایا، خدایا! از صفحه‌ی روزگار، منافقین را بردار.۱۶/۰۱/۱۳۶۱.خدا یار و نگه‌دار شما. خداحافظ. فرزند عبدالخالق. مرتضی درزی‌رامندی.
بازگشت