علیرضا سعیدی - از ملت ایران می خواهم کسانی را که می‌خواهند آشوب بر پا کنند در هر کجا که دیدند ذلیل و خارشان کنند

به نام خداوند در هم کوبنده ستمگران. اول وصیت نامه به پدر و مادر عزیزم این است پدر جان هیچ ناراحت نباش و از شما حلالیت می‌خواهم هر بدی که از من دیدی حلال کنید. پدر و مادردر هر نمازی که به پا می‌دارید برای رزمندگان دعا کنید، برای رهبر کبیر انقلابمان خمینی بت شکن دعا کنید، پدرجان به خواهرانم بگویید که هیچ ناراحت نباشید که برادرتان در جبهه است و برادرانی که در جبهه هستند جانشان را نثار انقلاب می‌کنند فقط دعا کنید و بگویید خداوندا این دشمن را هر چه زودتر سرنگون بگردان و رزمندگان را پیروز موفق بگردان، انشاءالله. و از ملت ایران می خواهم کسانی را که می‌خواهند آشوب بر پا کنند در هر جا و هر کجا که دیدند ذلیل و خارشان کنند. وصیت من به ملت غیور ایران: ای ملت ایران هر وقت در صبح یا شب و یا ظهر خواستید نمازی را بر پا می‌کنید دعا گوی رهبر کبیر انقلاب، خمینی بت شکن و تمامی رزمندگان غیور که در جبهه‌های جنگ جان خودشان را نثار این وطن می کنند باشید. وصیت من به مادرم، مادر مرا برای زحمتهای که کشیده ای تا به این سن برسانی ببخش و بدان پسرت شهید نشده است بلکه همیشه زنده است. علیرضا سعیدی
بازگشت