علی صحراکاران - هیچ وقت خدا را فراموش نکنید

بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به شهدا و درود سلام به امت شهید پرور ایران و با درود سلام به امام خمینی بت شکن زمان، همه ما خوب می دانیم که روزی همگی از این دنیا خواهیم رفت و باید حالا که زنده ایم توشه ای برای آن دنیای خود جمع کنیم. همه برادران و خواهران می دانند که این دنیا به هیچکس وفا نکرده و نمی کند پس باید به این دنیا دل نبست و باید آخرت خود را درست کنیم. همواره باید به یاد خداوند باشیم زیرا یاد خدا انسان را از انحراف بازمی دارد چند سخنی با پدر و مادر و خواهر و برادرانم دارم. از پدر و مادرم می خواهم که هیچگاه برای مرگ من گریه نکنند هر چند می دانم سخت است ولی دلم می خواهد که صبر کنند زیرا خداوند با صابران است. مادر عزیزم و پدر خوبم من در حق شما کوتاهی کرده ام اگر اذیتی کرده ام حلالم کنید همینطور از خواهرانم و برادرانم می خواهم که مرا حلالم کنند. یک توصیه دیگر دارم و آن این که هیچوقت خدا را فراموش نکنید و هیچ وقت نمازتان را ترک نکنید و سعی کنید نمازتان را با جماعت بخوانید. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. جان یافته زندگانی از خون شهید آزادی و زندگیست از خون شهید. ۲۱/۲/۶۲. علی صحراکاران
بازگشت